SAKURA x PIXIV TOP 100

Năm 2015:
Hashtag Haruno Sakura và SasuSaku xuất sắc lọt top 100, Haruno Sakura hạng 22, còn SasuSaku hạng 20

Năm 2016:
Hai hashtag tiếp tục lọt top 100 với thứ hạng lần lượt là 46 và 41

Bảng tổng hashtag Pixiv tính tất cả các hashtag trên nền tảng này, bao gồm phim, truyện, nhân vật, couple,…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết liên quan