HARUNO SAKURA – NHÂN VẬT NỮ LÊN TRANG BÌA NHIỀU NHẤT TRONG NARUTO

Với số lượng 7 lần xuất hiện trên trang bìa trong các tập 2, tập 5, tập 6, tập 28, tập 30, tập 66, tập 71, Haruno Sakura là nhân vật nữ được xuất hiện trên trang bìa nhiều nhất trong series, theo sau là Tsunade với 4 lần lên trang nhất.

Nếu tính thêm NARUTO GAIDEN (Phiên ngoại), tổng số lần lên bìa của Sakura sẽ là 8.

 

©️ Naruto Official site

 

 

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết liên quan